Przeszczep włosów

Praktyczne informacje o transplantacji włosów

Jak przebiega operacja przeszczepiania włosów?

Przeszczepianie włosów jest niewielkim zabiegiem ambulatoryjnym. Operacja trwa od 3 do 8 godzin, jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym, często przy użyciu doustnych lub dożylnych środków uspokajających.

Pacjenci podczas przeszczepu są zawsze przytomni i najczęściej zrelaksowani dzięki otrzymanym lekom. Dyskomfort towarzyszący zabiegowi jest minimalny. Okolica dawcza, z której pobierane są przeszczepy jest najczęściej zszywana przy użyciu szwów lub klamer (staplerów), z wyjątkiem techniki FUE (Follicular Unit Extraction), która nie wymaga stosowania szwów. Czasami mają zastosowanie szwy wchłanialne, co eliminuje konieczność ponownej kontroli chirurgicznej celem zdjęcia szwu. Miejsca umieszczania przeszczepów są bardzo małe i ich rozmiar nie przekracza wielkości łepka od szpilki, ponieważ nacięcia są wykonywane przy użyciu igieł lub mikro-ostrzy. Po zabiegu okolica operowana jest pokrywana lekkim opatrunkiem lub też pacjent jest zwalniany do domu bez opatrunku po krótkim okresie obserwacji. Po zakończeniu zabiegu chirurg najczęściej sprawdza rozmieszczenie przeszczepów i on lub jego asystent udziela pacjentowi wskazówki pooperacyjne uzupełnione pisemną formą zaleceń.